<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html lang="eo"> <head> <meta http-equiv="expires" content="0"> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"> <meta name="author" content="Bert Schumann"> <META ROBOT="NOINDEX"> <!-- ser iloj ne registru tiun i paon --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stilo.css" /> <title>Hejmpao de IIK 2015</title> </head> <body> <table class="butono"><tr> <td><a href="./index.htm"> INFORMOJ </a></td> <!--td><a href="./alighilo.htm"> ALIILO </a></td--> <td><a href="https://docs.google.com/forms/d/1QQO3O77wWMA_gdvw3cvg8Y4sErmEecazrTDKFoR8cqQ/viewform"> ALIILO </a></td> <td><a href="./fotoj.htm"> KONGRESEJO </a></td> <td><a href="http://arras-esperanto.fr/iik2015/"> PROGRAMO <br> & FOTOJ </a></td> <td><a href="./teamo.htm"> SKIPO </a></td> <td class="selektita"> ALIINTOJ </td> <td><a href="mailto:infana&#46;kongreseto&#64;gmail&#46;com?subject=kontakto IIK&bcc=bertox@free.fr"> KONTAKTO </a></td> <td><a href="./ligoj.htm"> LIGOJ & <br> BILDOJ </a></td> </tr></table> <p class="titolo"> <span style="color:green"> 44a&nbsp;Internacia&nbsp;Infana-junula&nbsp;Kongreseto </span> &nbsp; <span style="color:blue"> temo&nbsp;Ardeoj </span> &nbsp; <br> <span style="color:orange"> 25a&nbsp;de&nbsp;julio&nbsp;is&nbsp;1a&nbsp;de&nbsp;amgusto&nbsp;2015 </span> &nbsp; <span style="color:red"> urbo&nbsp;Villeneuve-d'Ascq,&nbsp;Francujo </span> &nbsp; </p> <table class="senranda"> <tr><td width="20%"> </td><td width="10%"> </td><td width="70%" style="color: green;"> <a name="knaboj"><b> knab[i ]oj lam ao </b></a> (iri al <a href="#knabinoj">knabinoj</a>) am <a href="teamo.htm">plenkreskuloj</a>) </td></tr> <tr><td><b> Ugo</b>, 17 j. <br> Hugo Axel Cesni Martinez <br> Meksiko </td><td><img src="HugoACM.jpg" width=80></td> <td> Mi ]atas nai, ludi videoludojn kaj gitaron. Mi partoprenis en IIK en 2010 kaj mi multe ]atis in, mi lernis Esperanton kiam mi havis 9 jarojn kaj praktikas in en mia hejmo kun miaj familianoj kaj en eesta kurso kun amikoj. </td></tr> <tr><td><b> Dingo</b>, 17 j. <br> Simon Huttereau <br> Francujo </td><td><img src="SimonH.jpg" width=80></td> <td> Mi nomias Simon sed mia totemo (bestonomo) e la <a href="https://verdajskoltoj.wordpress.com/">Verdaj Skoltoj</a> estas Dingo, kaj tiel oni nun vokas min. Mi aktive lernas esperanton ekde 2 jaroj. Mi ]atas ekfajri la la praa maniero, eksterajn aktiva5ojn kaj ludojn larasence. Al mi pla as ekkoni novajn homojn do mi antamojas. </td></tr> <tr><td><b> Lalo</b>, 16 j. <br> Jair Eduardo Cesni Martnez <br> Meksiko </td><td><img src="JairEC.jpg" width=80></td> <td> Mi eklernis Esperanton kiam mi ais 8 kaj ekde tiam de tempo al tempo mi praktikas in. Mi ]atas ludi <i>X-box</i> kaj komputilajn ludojn <i>League of legends</i>. Mi havas nigran zonon en <a href="http://eo.wikipedia.org/wiki/Tekvondo">Tekvondo</a>. En 2010 mi partoprenis <a href="http://bertosch.free.fr/iik2010/iikfotoj.html">IIK en Kubo</a> kaj tiu i estos mia dua internacia renkontio ekster mia lando. Mi estas kontenta havi la eblon koni parton de Emropo. </td></tr> <tr><td><b> Korsako</b>, 15 j. <br> Thomas Demeyere <br> Belgio </td><td><img src="ThomasD.jpg" width=80></td> <td> Mi estas <a href="https://verdajskoltoj.wordpress.com/">Verda Skolto</a>, mi estas denaskulo kiu iutage parolas Esperanton kun mia patro. Mi ofte skribe kaj parole konverscias kun miaj amikoj (skajpe), mi ]atas preska ion se estas kun aliaj homoj kaj bedaurinde kelkfoje estas ena kaj nelaborema (malpli kaj malpli). </td></tr> <tr><td><b> 4man Karlos</b>, 15 j. <br> Juan Carlos Martinez Garcia <br> Meksiko </td><td><img src="JuanCMG.jpg" width=80></td> <td> Mi ]atas japanajn desegnofilmojn, ludi drumojn kaj ekranludojn kaj praktiki <a href="http://eo.wikipedia.org/wiki/Tekvondo">Tekvondon</a>. Kiam mi havis 9 jarojn, mi eklernis Esperanton kaj praktikas in hejme kun mia frato kaj patrino. </td></tr> <tr><td><b> Remi</b>, 14 j. <br> Rmi Szeremeta <br> Francujo </td><td><img src="arbo.jpg" width=80></td> <td> ... </td></tr> <tr><td><b> Baris</b>, 15 j. <br> Baris zdizdar <br> Turkujo </td><td><img src="BarisO.jpg" width=80></td> <td> Mi loas kaj lernas en Istanbulo. </td></tr> <tr><td><b> Koko</b>, 13 j. <br> Gael Arturo Martnez Garca <br> Meksiko </td><td><img src="GaelMG.jpg" width=80></td> <td> Mia nomo estas Gael sed mi preferas ke oni nomu min Koko. Mi ]atas la bestojn, ludi per komputilo kaj mani fruktojn. Mi praktikas <a href="http://eo.wikipedia.org/wiki/Tekvondo">Tekvondon</a> ekde mi havis kvin jarojn kaj eklernis Esperanton en 2009. Mi ]atas la internacian lingvon ar mi povas uzi in en multaj landoj. Kvankam mi estas koko, mi manas koka5on :) </td></tr> <tr><td><b> Mark</b>,13 j. <br> Mark \apiro <br> Ukrajnujo </td><td><img src="arbo.jpg" width=80></td> <td> ... </td></tr> <tr><td><b> 4oakino</b>, 13 j. <br> Joaquin Rosillo Cruz <br> Meksiko </td><td><img src="JoaquinRC.jpg" width=80></td> <td> Mi partoprenis en TAKE Brazilo, UK en Kubo kaj Naciaj Kongresoj de Esperanto en Meksiko. Mi dume lernas Esperanton. Mi ]atas ludi piedpilkon, bicikli, rigardi aviadilojn kaj vojai. </td></tr> <tr><td><b> 4ordi</b>, 12 j. <br> Jordi Calaf Franquesa <br> Katalunujo, </td><td><img src="JordiCF.jpg" width=80></td> <td> Mi naskiis en Barcelono en la jaro 2003. Mi studas en la lernejo Horitz - 6a kurso, unua grado. </td></tr> <tr><td><b> 4ino</b>, 11 j. <br> 4inho Kim <br> Koreujo </td><td><img src="JinhoK.jpg" width=80></td> <td> Mi lernis plej bazan Esperanton kaj la anglan. i foja vojao estos mia unua Esperanta vojao. Mi estas tre aktiva je sportado, kaj ]atas ian sportumadon. </td></tr> <tr><td><b> Dorjan</b>, 11 j. <br> Dorin Ertl <br> Luksemburgio </td><td><img src="DorianE.jpg" width=80></td> <td> Mi estas 11 jaraa, vivas en vilao apud la efurbo de Luksemburgio. Mia patrino parolas france al mi, mia patro hungare. Ili parolas esperante inter si, pro tio mi estas duondenaska. Mia malgranda lando estas tre internacia, tiele mi facile lernadas la germanan kaj anglan. enerale, mi estas ege silentema, en iu ajn lingvo, kaj trankvila knabo. Mi ege ]atas komputiladon. Post lernejohoroj , mi lernas muzikon (mi ]atas kanti grupe), pianon, teatron. Mi ankau ]atas origami, teknika5ojn kaj naadon, plonon. </td></tr> <tr><td><b> Adriano</b>, 10 j. <br> Adrien Combes <br> Francujo </td><td><img src="AdrienC.jpg" width=80></td> <td> ... </td></tr> <tr><td><b> Marjus</b>,9 j. <br> Marius Bannier-Jacobsen <br> Francujo </td><td><img src="MariusBJ.jpg" width=80></td> <td> Mi loas en Parizo kun miaj gepatroj kaj mia fratino. Hejme ni parolas Esperanton; en la lernejo la francan; kaj en la merkreda lernejo la danan. Mi ]atas mezepokajn kastelojn, dinosamrojn, bicikli kaj fari 5udon. </td></tr> <tr><td><b> Ivan</b>,8 j. <br> Ivan Ivanov <br> Ukrajnujo </td><td><img src="arbo.jpg" width=80></td> <td> ... </td></tr> <tr><td><b> Francjo</b>,8 j. <br> Franois Masala <br> Francujo </td><td><img src="arbo.jpg" xwidth=80></td> <td> Mi estas 8-jara kaj loas en Vogezoj. Esperanton mi lernis denaske. Mi praktikas 5udon kaj ludas trumpeton. Mi ankam teatrumas, legas multe kaj ]atas skii. </td></tr> <tr><td><b> Abar</b>,<br> Abhar Jaminon Premanand <br> Belgio </td><td><img src="arbo.jpg" width=80></td> <td> ... </td></tr> <tr><td> </td> <td> </td><td style="color:green"> <a name="knabinoj"><b> knabinoj lam ao </b></a> (iri al <a href="#knaboj">knab[i ]oj</a> am <a href="teamo.htm">plenkreskuloj</a>) </td></tr> <tr><td><b> $azmin</b>, 17 j. <br> Jazmin Mendez Flores <br> Meksiko </td><td><img src="JazminMF.jpg" width=80></td> <td> Esperanton mi lernis en eesta kurso kun infanoj kiam mi jam estis junulino kaj tio estis amuza. Mi ne multe uzas in kaj pro tio mi volas partopreni en IIK por koni homojn de diversaj mondopartoj, praktiki kaj plibonigi mian nivelon de Esperanto. Mi ]atas kanti, danci kaj nai sed mi ne ]atas praktiki aliajn sportojn. </td></tr> <tr><td><b> Liza</b>,16 j. <br> Liza \apiro <br> Ukrajnujo </td><td><img src="arbo.jpg" width=80></td> <td> ... </td></tr> <tr><td><b> Darina</b>,16 j. <br> Daryna Lebid <br> Ukrajnujo </td><td><img src="arbo.jpg" width=80></td> <td> ... </td></tr> <tr><td><b> Iza</b>,15 j. <br> Isabella Gruner <br> Germanujo </td><td><img src="IsabellaG.jpg" width=80></td> <td> Mi eklernis Esperanton antam kelkaj jaroj dum la IIK en Havano, kaj tre ojas ke baldam mi revidos amikojn de tiam. Poste mi partoprenis en la IIK en Hundested, kaj en UKoj en Hanojo, Rejkjaviko kaj Bonaero. Inter la kongresoj mi apenam uzas E-on, do ne parolas in flue. Muziko, filmoj, dancado, naghi, amikumi estas miaj hobioj. </td></tr> <tr><td><b> 4anet</b>,14 j. <br> Janette Stegmaier <br> Germanujo </td><td><img src="JanetteS.jpg" width=80></td> <td> Miaj hobioj estas 5udo kaj esti skolto. Mi estas en la oka klaso en la meza lernejo en Herzberg am Harz, la Esperanto-urbo. </td></tr> <tr><td><b> Ana</b>,14 j. <br> Anna Merse <br> Germanujo </td><td><img src="AnnaM.jpg" width=80></td> <td> Miaj hobioj estas legi, danci, desegni kaj esti skolto. Mi estas en la 8a klaso en gimnazio en Herzberg am Harz, la Esperanto-urbo. Krom la germana (gepatra lingvo) mi lernas Esperanton, la francan, italan kaj anglan lingvojn. </td></tr> <tr><td><b> Kornelja</b>,14 j. <br> Cornelia Luszczek <br> Germanujo </td><td><img src="arbo.jpg" width=80></td> <td> ... </td></tr> <tr><td><b> Andi</b>, 12 j. <br> Andrea Itzalini Cesni Martinez <br> Meksiko </td><td><img src="AndreaICM.jpg" width=80></td> <td> Unu el miaj plej grandaj revoj estas koni la Eiffel-turon, mi multe ]atas bestojn, efe hundojn, promeni kun miaj amikinoj, danci kaj nai. Mi multe ]atas Esperanton ar per i mi povas koni diversajn kulturojn kaj homojn de malsamaj landoj. Mi uzas la internacian lingvon en mia familio kun mia patrino, miaj fratoj, kuzoj kaj geonkloj. </td></tr> <tr><td><b> Milena</b>, 12 j. <br> Milena Hlzle <br> Germanujo </td><td><img src="MilenaH.jpg" width=80></td> <td> Mi parolis flue Esperanton is kiam mi eniris la infanardenon. Bedamrinde mi poste rifuzis kaj preskam ion forgesis. Mi lernas la latinan lingvon ekde 2012 kaj la anglan ekde 2013. Mi volonte kaj multe naas, bone ludas la violonon. Mi legas multajn librojn kaj prezentas ilin en mia blogo. . </td></tr> <tr><td><b> Amtuno</b>,12 j. <br> Autumn Schmidt <br> Usono </td><td><img src="AutunoS.jpg" width=80></td> <td> Mi parolas Esperanton denaske, kun mia patrino. Mi ]atas muzikumi, gimnastiki, danci, nai, kaj ludi kun geamikoj. Mi ]atas naturon kaj plej multajn bestojn, speciale hundojn. Mi estas entuziama, aktiva kaj sentema knabino sed komence iom timema. Kvankam mia foto montras min kun longa hararo, mia hararo estas tre mallonga nun. </td></tr> <tr><td><b> Aranca</b>, 12 j. <br> Arantxa Trejo Gonzlez <br> Meksiko </td><td><img src="ArantxaTG.jpg" width=80></td> <td> Mi ]atas esti kun mia hundo <i>Onasis</i> kaj ludi per komputilo. Mi portas nigran zonon en <a href="http://eo.wikipedia.org/wiki/Tekvondo">Tekvondo</a> kaj sporti in estas mia preferata hobio. Mi estas komencinto, eklernis Esperanton en 2010 per eesta kurso. Mi multe ]atas rideti kaj amskulti muzikon. </td></tr> <tr><td><b> Ksenja</b>,12 j. <br> Ksenija Lebid <br> Ukrajnujo </td><td><img src="arbo.jpg" width=80></td> <td> ... </td></tr> <tr><td><b> Viki</b>, 11 j. <br> Weronika Podwika <br> Polujo </td><td><img src="WeronikaP.jpg" width=80></td> <td> Mi loas apud la urbo <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Nowy_S%C4%85cz">Nowy Scz</a>, proksime de la slovaka landlimo. Esperanton instruas al mi Jolanta Kieres. </td></tr> <tr><td><b> Nise</b>, 11 j. <br> Tania Eunice Martnez Garca <br> Meksiko </td><td><img src="TaniaEMG.jpg" width=80></td> <td> Saluton, mi estas Tania. Miaj preferataj aktivecoj estas ludi kun miaj hundoj, legi fantaziajn rakontojn kaj ludi <i>Minecraft</i>. Mi ege amas la bestojn, pro tio mi ne ]atas kiam la personoj vundas ilin. Kiam mi eklegis, mi eklernis Esperanton sed mi lasis in ar mi konfuzis ian alfabeton kun tiu de la hispana. ijare mi ekis denove lerni Esperanton, mia patrino kaj eksterlanda esperantista gasto instruas min. Do dum IIK estu iom pacienca kaj helpu min bone integrii al la teamo. </td></tr> <tr><td><b> JuanJuan</b>, 11 j. <br> Jiahui Xu <br> inujo </td><td><img src="JiahuiX.jpg" width=80></td> <td> Mia nomo estas Xu Jiahui,tamen miaj amikoj nomas min Yuanyuan. Mi havas dek unu jarojn kaj duonon. Mi loas en Suzhou de inio. Mi ]atas ludi kun amikoj kaj mi ankam ]atas mani kokida5ojn. Mi lernis Esperanton unu monaton, sed mi tre in ]atas. Mi jam <a href="http://gresillon.org/s4">somerumis</a> dum sinsekvaj kvin jaroj en Francio. Tie mi konatiis kun multaj amikoj, kaj mi ankam esperas konatii kun vi. </td></tr> <tr><td><b> Sami</b>, 11 j. <br> Samantha Rosillo Cruz <br> Meksiko </td><td><img src="SamanthaRC.jpg" width=80></td> <td> Mi partoprenis en TAKE Brazilo, UK en Kubo kaj Kongresoj de Esperanto en mia lando. Mi ]atas pentri kaj desegni, nai, ludi kaj krei artefaritajn arta5ojn. </td></tr> <tr><td><b> Beti</b>, 10 j. <br> Beata Gra <br> Polujo </td><td><img src="BeataG.jpg" width=80></td> <td> Mi tre ]atas bestojn precipe evalojn, katojn kaj hundojn. Mi ]atas legi librojn kaj ludi je diversaj ludoj. </td></tr> <tr><td><b> Veronika</b>, 10 j. <br> Weronika MdoD <br> Polujo </td><td><img src="arbo.jpg" width=80></td> <td> Mi lernas Esperanton en lernejo kun s-ino Jolanta Kieres, mi loas apud la pola urbo Nowy Scz, kiu situas je la piedo de la Beskida montaro. </td></tr> <tr><td><b> Elizabet</b>,9 j. <br> Elisabeth Masala <br> Francujo </td><td><img src="arbo.jpg" width=80></td> <td> Mi estas 9-jara kaj duono kaj loas en vilao de Vogezoj nomata La Baffe. Esperanton mi lernas de kiam mi estis bebo. Mi ]atas esti en la naturo kaj rajdi evalon. Mi ludas fluton kaj teatron. Mi ankam ]atas skii. Mi havas kuniklon kaj fi]ojn. </td></tr> <tr><td><b> Ana</b>,8 j. <br> Anna Lebid <br> Ukrajnujo </td><td><img src="arbo.jpg" width=80></td> <td> ... </td></tr> <tr><td><b> Matensuno</b>, 7 j. <br> Xu Chang Xi <br> inujo </td><td><img src="XuChX.jpg" width=80></td> <td> Mi nomias Xu Chang Xi, mia Esperanta nomo estas Matensuno kaj mi estas sepjaraa, mi ]atas kanti, danci kaj legi librojn. </td></tr> <tr><td><b> Lea</b>,7 j. <br> La Huart <br> Francujo </td><td><img src="arbo.jpg" width=80></td> <td> ... </td></tr> <tr><td><b> Danjela</b>,7 j. <br> Danielle Schmidt <br> Usono </td><td><img src="DanielleS.jpg" width=80></td> <td> Mi parolas Esperanton denaske, kun mia patrino. Mi ]atas danci, pentri, kudri, legi, kaj gimnastiki. Mi estas ]ercema kaj ludema knabino. </td></tr> <tr><td><b> Ema</b>,7 j. <br> Emma \apiro <br> Ukrajnujo </td><td><img src="arbo.jpg" width=80></td> <td> ... </td></tr> <tr><td><b> Flora</b>,7 j. <br> Flora Bannier-Jacobsen <br> Francujo </td><td><img src="FloraBJ.jpg" width=80></td> <td> Mi loas en Parizo kun miaj gepatroj kaj mia frato. Hejme ni parolas Esperanton; en la lernejo la francan; kaj en la merkreda lernejo la danan, Mi ]atas pupojn, rozan koloron, svingilon, grimpi tre alte, ardenumi, bicikli kaj fari gimnastikon. </td></tr> <tr><td><b> Mari</b>,<br> Marie-Estrella Staes <br> Belgio </td><td><img src="arbo.jpg" width=80></td> <td> ... </td></tr> <tr><td><b> Lusin</b>,<br> Loussine Daudr-Treuil <br> Francujo </td><td><img src="arbo.jpg" width=80></td> <td> ... </td></tr> <tr><td> </td> <td> </td><td> </td></tr> <tr><td style="color:green"> <b> PARTOPRENIS </b> </td> <td width=17% style="color:green"> en 2015 </td><td style="color:green"> 44 infanoj (26 <a href="../iik2015/alighintoj.htm#knabinoj">knabinoj</a> kaj 18 <a href="../iik2015/alighintoj.htm#knaboj">knab[i ]oj</a>, 7- is 17-jaraj), 5 <a href="../iik2015/teamo.htm">gvidantoj</a> kaj 16 helpantoj el 13 landoj (be, cat, ch, cn, de, fr, kr, lu, mx, pl, tr, ua, us) kaj 3 kontinentoj. </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> <br><br><br><br><br> <br><br> <br><br><br><br><br> <img src="xSimioMova.gif" width=100> </td></tr> </table> </body> </html>