<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html lang="eo"> <head> <meta http-equiv="expires" content="0"> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"> <meta name="author" content="Bert Schumann"> <META ROBOT="NOINDEX"> <!-- ser iloj ne registru tiun i paon --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stilo.css" /> <title>Hejmpao de IIK 2015</title> </head> <body> <table class="butono"><tr> <td><a href="./index.htm"> INFORMOJ </a></td> <!--td><a href="./alighilo.htm"> ALIILO </a></td--> <td><a href="https://docs.google.com/forms/d/1QQO3O77wWMA_gdvw3cvg8Y4sErmEecazrTDKFoR8cqQ/viewform"> ALIILO </a></td> <td><a href="./fotoj.htm"> KONGRESEJO </a></td> <td class="selektita"> PROGRAMO <br> & FOTOJ </td> <td><a href="./teamo.htm"> SKIPO </a></td> <td><a href="./alighintoj.htm"> ALIINTOJ </a></td> <td><a href="mailto:infana&#46;kongreseto&#64;gmail&#46;com?subject=kontakto IIK&bcc=bertox@free.fr"> KONTAKTO </a></td> <td><a href="./ligoj.htm"> LIGOJ & <br> BILDOJ </a></td> </tr></table> <p class="titolo"> <span style="color:green"> 44a&nbsp;Internacia&nbsp;Infana-junula&nbsp;Kongreseto </span> &nbsp; <span style="color:blue"> temo&nbsp;Ardeoj </span> &nbsp; <br> <span style="color:orange"> 25a&nbsp;de&nbsp;julio&nbsp;is&nbsp;1a&nbsp;de&nbsp;amgusto&nbsp;2015 </span> &nbsp; <span style="color:red"> urbo&nbsp;Villeneuve-d'Ascq,&nbsp;Francujo </span> &nbsp; </p> <table class="senranda"><tr><td width=90%> Antam IIK, iom-post-iom, la organiza skipo preparas la programon. Dum IIK, la <a href="./teamo.htm">loka skipo</a> (eble) kunsidas iutage por organizi la programon de la sekva tago kaj adapti in lam la circonstancoj. La provizoran bazan tagan horaron kaj ripetajn programerojn <a href="#horaro">vidu malsupre</a>. Jen la ideoj por la programo: <br><br> <hr><br> <ul> <li> Manlaboroj kun Nicky <li> Skolta programo kun Valre <li> Esperanto-lecionoj kun Annie (eble) <li> Bildstrio <a href="http://eo.wikipedia.org/wiki/Tin jo">Tin jo</a> kun Michel <li> Vizito de iuj <a href="http://musee-lam.fr">muzeo</a>, <a href="http://www.villeneuvedascq.fr/asnapio.html">parko</a> <li> Banado en la urba <a href="http://swim.cudl-lille.fr/fiches_piscine.php?pis_id=26">naejo</a> <li> Tabloteniso en la urba sportejo kun Michel <li> Ekskurso al zoologia kaj tema parko <a href="http://www.pairidaiza.eu/">Pairi Daizo</a> en Belgujo (1 hora vojao) </ul> <br> <a name="horaro"> <hr> <table border=0 cellpadding=5 width=100%> <tr valign=top><td width=15%><b> irkam </td><td width=50%><b> iutaga5oj </td><td width=30%><b> loko </td></tr> <tr valign=top><td> 08h00 </td><td> vekio, prepario </td><td> iuj tendoj </td></tr> <tr valign=top><td> 08h45 - 09h30 </td><td> matenmano </td><td> manejo </td></tr> <tr valign=top><td> 09h30 - 12h30 </td><td> <b>antamtagmeza programo</b> </td><td> interne am ekstere </td></tr> <tr valign=top><td> 12h30 - 13h30 </td><td> tagmano (varma mano el urba kantino) </td><td> ekstere am interne lam vetero </td></tr> <tr valign=top><td> 13h30 - 17h30 </td><td> <b>posttagmeza programo</b> </td><td> interne am ekstere </td></tr> <tr valign=top><td> 17h30 - 18h30 </td><td> vespermano (malvarma5 </td><td> interne am ekstere </td></tr> <tr valign=top><td> 18h30 - 21h00 </td><td> <b>vespera programo</b> </td><td> granda salono, bivakfajro </td></tr> <tr valign=top><td> 21h00 - 21h30h </td><td> lavio, enlitio de pli junaj infanoj kaj lamtlegado en grupetoj </td><td> tendoj </td></tr> </table> <br><br><br> <img src="xOtedama.gif" width="80" border="0"> <br><br><br><br><br> <br><br><br><br><br> <br><br> </body> </html> <!-- ekkomento finkomento -->