<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html lang="eo"> <head> <meta http-equiv="expires" content="0"> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"> <meta name="author" content="Bert Schumann"> <META ROBOT="NOINDEX"> <!-- ser iloj ne registru tiun i paon --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stilo.css" /> <title>Hejmpao de IIK 2015</title> </head> <body> <table class="butono"><tr> <td><a href="./index.htm"> INFORMOJ </a></td> <!--td><a href="./alighilo.htm"> ALIILO </a></td--> <td><a href="https://docs.google.com/forms/d/1QQO3O77wWMA_gdvw3cvg8Y4sErmEecazrTDKFoR8cqQ/viewform"> ALIILO </a></td> <td><a href="./fotoj.htm"> KONGRESEJO </a></td> <td><a href="http://arras-esperanto.fr/iik2015/"> PROGRAMO <br> & FOTOJ </a></td> <td class="selektita"> SKIPO </td> <td><a href="./alighintoj.htm"> ALIINTOJ </a></td> <td><a href="mailto:infana&#46;kongreseto&#64;gmail&#46;com?subject=kontakto IIK&bcc=bertox@free.fr"> KONTAKTO </a></td> <td><a href="./ligoj.htm"> LIGOJ & <br> BILDOJ </a></td> </tr></table> <p class="titolo"> <span style="color:green"> 44a&nbsp;Internacia&nbsp;Infana-junula&nbsp;Kongreseto </span> &nbsp; <span style="color:blue"> temo&nbsp;Ardeoj </span> &nbsp; <br> <span style="color:orange"> 25a&nbsp;de&nbsp;julio&nbsp;is&nbsp;1a&nbsp;de&nbsp;amgusto&nbsp;2015 </span> &nbsp; <span style="color:red"> urbo&nbsp;Villeneuve-d'Ascq,&nbsp;Francujo </span> &nbsp; </p> <table class="senranda"> <tr><td width=16%> </td> <td> </td><td style="color:green"> <b> gvidantoj lam ao </b> (iri al <a href="alighintoj.htm#knabinoj">knabinoj</a>) am <a href="alighintoj.htm#knaboj">knaboj</a>) </td></tr> <tr><td><b> Mi]el</b>, 67 j. <br> Michel Dechy <br> Francujo </td><td><img src="MichelD.png" width=50></td> <td> Mi havas 3 gefilojn kaj 4 nepojn. Mi estis instruisto pri matematikoj en mezgradaj lernejoj dum preskam 40 jaroj. De pli ol 30 jaroj mi instruas kaj trejnas pri teniso. Ekde 15 jaroj mi <a href="http://esperanto-jeunes.org/L-esperanto-en-classe-de-CM2">instruas Esperanton</a>, ofte uzante la faman bildstrion "<a href="http://www.ipernity.com/blog/32119/352379">Tin jo</a>" kiel lernolibro. Mi estas prezidanto de la E-federacio "Esperanto-Nordo". </td></tr> <tr><td><b> Niki</b>, 62 j. <br> Nicky Janssen <br> Belgujo </td><td><img src="NickyJ.jpg" width=50></td> <td> Mi estas belga avinjo kiu ]ategas rakonti kaj amuzigi. Lam mia patrino mi komencis rakonti 2-jar. Mi memoras, ke 10-jara mi jam rakontis kaj prizorgis la etulojn en pensionato. Do nun mi faras tion jam 50 jarojn. Mi skribis fabelojn, rakontojn, e  muzikajn teatrumadojn, mi produktis kaj regisoris, dekoris, vestis kaj ]minkis por mia tiama infankoruso. Post renkonto kun Verdaj Stelanoj de Antverpeno en 2002, mi komencis lerni Esperanton, poste rakonti dum <a href="http://psi.esperanto.de/2015/">PSI</a> kaj <a href="http://www.esperantoland.org/nr/#nr">NoRo</a> la pi5am-rakontojn por la etuloj, kaj nun mi estas iam parto de la infanprogramo, efe manlaboroj kaj rakontado. En Greziljono jam dum kelkaj jaroj mi kunorganizas dum <a href="http://gresillon.org/s4">infana familia semajno</a>. Kiam mi audis pri IIK en Lille 2015, mi tuj proponis kunlaboradon. Mi ]ategas "<a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Knuffelen">knufli</a>", kaj certe instruos al iuj tiun afablan manieros alproksimii al aliaj. </td></tr> <tr><td><b> Ani</b>, 56 j. <br> Annie Grente <br> Francujo </td><td><img src="AnnieG.jpg" width=50></td> <td> Mi instruis en baza lernejo en Francio dum multaj jaroj kaj poste en mezlernejo, kie mi instruis la anglan kaj la francan kiel fremdlingvo. Mi emeritiis en 2013 kaj partoprenis en la <a href="www.staff.amu.edu.pl/~interl/interlingvistiko/index.html">Instruista Trejnado</a> en Poznan. Mi ricevis mian diplomon de instruisto de Esperanto lastan septembron. Mi komencis instrui Esperanton al infanoj lastan jaron: mi instruis en vilao en Maroko kaj provas instrui en orfejo en Kreto ( ar mi havas dometon tie). Mi ankam iomete instruis en lernejoj en Pollando. En Marto mi vojaas al Tunizio kaj instruas Esperanton tie. </td></tr> <tr><td><b> Bruno</b>, 47 j. <br> Bruno Masala <br> Francujo </td><td><img src="http://breviero.org/amb/BrunoFrancois.JPG" width=50></td> <td> Mi estas instruisto pri klasikaj lingvoj kaj literaturo. Kiam mi ferias, mi ]atas instrui al miaj geinfanoj muzikon, Esperanton, hebrean lingvon& Esperanton mi parolas de tridek jaroj. Hejme mi parolas nur en Esperanto al miaj kvin infanoj, jam kiam ili estas en la sino de sia panjo. Antam ol esti patro de sufi e nombra familio, mi estis plurjara aktivulo en <a href="http://breviero.org/amb">Esperantio</a>. </td></tr> <tr><td><b> ova</b>, 39 j. <br> Llovana Martnez Mateos <br> Meksiko </td><td><img src="LlovanaMM.jpg" width=50></td> <td> Mi studis fakon nomata  speciala edukado por handikapuloj . Ekde 15 jaroj mi laboras en infanardeno kaj bazlernejo, mia tasko efe estas helpi handikapajn infanojn integrii al  normalaj lernejoj , tio ne estas facila agado ar por sukcesi mi devas labori kun la tuta socio: handikapaj etuloj, ordinaraj infanoj, iliaj gepatroj kaj instruistoj kaj la enerala komunumo. Esperanton mi eklernis en 2010 kune kun miaj gefiloj kaj aliaj familianoj, en la sama jaro oni akceptis min kiel helpanton en <a href="http://bertosch.free.fr/iik2010/iikfotoj.html">IIK en Kubo</a>. Mia tiea partopreno estis tre interesa kaj amuza ar mi rimarkis ke enerale la infanoj ne havas grandajn problemojn kun aliaj kulturoj am kutimoj kaj ne tiom gravas se ili faras erarojn parolante fremdan lingvon, ilia celo estas komuniki kaj kiel ajn, ili sukcesas. Mi volonte pretas kunlabori en la IIK, dume bv. nomi min ova. </td></tr> <tr><td><b> Fabris</b>, 37 j. <br> Fabrice Lemaire <br> Francujo </td><td><img src="FabriceL.jpg" width=50></td> <td> Profesie mi instruas biologion kaj geologion en mezlernejo. Mi malkovris Esperanton antam proksimume 3 jaroj, kaj de tiam spertis multe da indaj eventoj: kursoj, ekzamenoj, diversaj renkontioj en Francio kaj poste eksterlande, kaj iam tre ]atis la amikecan etoson. Mi tuj komprenis, ke mi ]uldas ion i al la aktiveco de la Esperantistoj. Do, okaze de la <a href="http://www.lve-esperanto.org/lille2015">hejma UK</a>, estas mia vico kaj mi ojas povi kontribui. </td></tr> <tr><td><b> Valer</b>, 36 j. <br> Valre Doumont <br> Belgujo </td><td><img src="ValereD.jpg" width=50></td> <td> Mi estas 36 jara edukisto. Antam 2 jaroj mi lan is la projekton "Verdaj Skoltoj" por skoltigi junajn esperantistojn. Dum la lastaj jaroj mi organizis kun ili pli ol 20 semajnfinojn kaj 2 tendumadojn. <a href="http://verdajskoltoj.wordpress.com/bonvenon/">Vizitu nian retejon</a>. <br><br>Mi zorgos pri la programo kaj pri la adoleskuloj. </td></tr> <tr><td><b> An</b>, 34 j. <br> Anne Masala <br> Francujo </td><td><img src="http://breviero.org/amb/AnneElisabeth.jpg" width=50></td> <td> Mi estas patrino de kvin infanoj inter 2 kaj 9-jaraj. Mi faris kelkajn studojn: unu jaro da klasika literaturo, unu jaro de flegista lernejo, sed preferis rapide patrinii. Mi estas aprobita vartistino. Krom la edukado mi ]atas legadon kaj kantadon. Mi praktikas klasikan dancarton de infanao. Esperanton mi parolas de 10 jaroj. Krom Elisabeth kaj Francjo, kiuj partoprenos oficiale IIK-on, ni estos kun niaj tri aliaj infanoj. </td></tr> <tr><td><b> Morajma</b>, 33 j. <br> Morayma Martnez Mateos <br> Meksiko </td><td><img src="MoraymaM.jpg" width=50></td> <td> Mi eklernis Esperanton en 2006 kaj ekde tiam, la lingvo donas al mi multe da belaj lernadoj kaj spertoj. En 2008 mi iis estrarano de Meksika Esperanto-Federacio kaj por disvastigi la lingvon mi helpis en la organizado de pluraj naciaj kunvenoj, informis pri E-o en universitataj foiroj kaj instruis in al infanoj kaj plenkreskuloj. Nuntempe, mi instruas la hispanan kiel fremdan lingvon efe al infanoj kaj maljunuloj. Mi opinias ke la lernado de lingvoj estas helpema ilo por konstrui bonajn kaj pli vastajn konojn kaj vidpunktojn sendepende de la ao je kiu oni lernas ilin. Mi estas tre kontenta kunlabori i-jare kun la teamo de IIK kaj ui denove la belan etoson, kiun oni sentas partoprenante en internaciaj renkontioj. </td></tr> <tr><td><b> Ana</b>, 28 j. <br> Anna Wieczorek <br> Polujo </td><td><img src="AnnaW.jpg" width=50></td> <td> Mi estas instruistino de la angla kai pola lingvoj en lernejo. Mi ankoram estas lernanto de la lingvo, sed strebos paroli nur en Esperanto. Mi estas agrabla kaj diligenta virino kaj havas tre bonajn kapablojn por manlaboroj kaj interesajn ideojn por okupi infanojn. Mi akompanas la polajn infanojn el la regiono Nowy Scz. </td></tr> <tr><td> Usono </td><td> </td> <td> Amanda Higley. </td></tr> <tr><td> Ukrainujo </td><td> </td> <td> Mila Kovtoniuk, Natalya Shapiro </td></tr> <tr><td> Turkujo </td><td> </td> <td> Yussuf Narinogzu </td></tr> <tr><td> Svisujo </td><td> </td> <td> Luc Allemand </td></tr> <tr><td> Francujo </td><td> </td> <td> Alice Potier, Eric Raynaud, Guillaume Grente, Camille Dubus, Raphael Dubus, Bruno Deman, Alice Bertin </td></tr> <tr><td><b> </td><td> <br> </td> <td> </td></tr> <tr><td><b> </td><td> <img src="xLeonetoMova.gif" width=50></td> <td> LKK intencis <i>plene renovigi la IIK-skipon</i>, sed bon]ance tamen eestos pasintaj IIK-teamanoj spertaj pri la kutima etoso. </td></tr> </table> <a name="f"> </a> </body> </html>