INFORMOJ ALIĜILO KONGRESEJO PROGRAMO
& FOTOJ
SKIPO ALIĜINTOJ KONTAKTO LIGOJ &
BILDOJ

44a Internacia Infana-junula Kongreseto   temo «Ardeoj»  
25a de julio ĝis 1a de aŭgusto 2015   urbo Villeneuve-d'Ascq, Francujo  

gvidantoj laŭ aĝo (iri al knabinoj) aŭ knaboj)
Miŝel, 67 j.
Michel Dechy
Francujo
Mi havas 3 gefilojn kaj 4 nepojn. Mi estis instruisto pri matematikoj en mezgradaj lernejoj dum preskaŭ 40 jaroj. De pli ol 30 jaroj mi instruas kaj trejnas pri teniso. Ekde 15 jaroj mi instruas Esperanton, ofte uzante la faman bildstrion "Tinĉjo" kiel lernolibro. Mi estas prezidanto de la E-federacio "Esperanto-Nordo".
Niki, 62 j.
Nicky Janssen
Belgujo
Mi estas belga avinjo kiu ŝategas rakonti kaj amuzigi. Laŭ mia patrino mi komencis rakonti 2-jar. Mi memoras, ke 10-jara mi jam rakontis kaj prizorgis la etulojn en pensionato. Do nun mi faras tion jam 50 jarojn. Mi skribis fabelojn, rakontojn, eĉ muzikajn teatrumadojn, mi produktis kaj regisoris, dekoris, vestis kaj ŝminkis por mia tiama infankoruso. Post renkonto kun Verdaj Stelanoj de Antverpeno en 2002, mi komencis lerni Esperanton, poste rakonti dum PSI kaj NoRo la piĵam-rakontojn por la etuloj, kaj nun mi estas ĉiam parto de la infanprogramo, ĉefe manlaboroj kaj rakontado. En Greziljono jam dum kelkaj jaroj mi kunorganizas dum infana familia semajno. Kiam mi audis pri IIK en Lille 2015, mi tuj proponis kunlaboradon. Mi ŝategas "knufli", kaj certe instruos al ĉiuj tiun afablan manieros alproksimiĝi al aliaj.
Ani, 56 j.
Annie Grente
Francujo
Mi instruis en baza lernejo en Francio dum multaj jaroj kaj poste en mezlernejo, kie mi instruis la anglan kaj la francan kiel fremdlingvo. Mi emeritiĝis en 2013 kaj partoprenis en la Instruista Trejnado en Poznan. Mi ricevis mian diplomon de instruisto de Esperanto lastan septembron. Mi komencis instrui Esperanton al infanoj lastan jaron: mi instruis en vilaĝo en Maroko kaj provas instrui en orfejo en Kreto (ĉar mi havas dometon tie). Mi ankaŭ iomete instruis en lernejoj en Pollando. En Marto mi vojaĝas al Tunizio kaj instruas Esperanton tie.
Bruno, 47 j.
Bruno Masala
Francujo
Mi estas instruisto pri klasikaj lingvoj kaj literaturo. Kiam mi ferias, mi ŝatas instrui al miaj geinfanoj muzikon, Esperanton, hebrean lingvon… Esperanton mi parolas de tridek jaroj. Hejme mi parolas nur en Esperanto al miaj kvin infanoj, jam kiam ili estas en la sino de sia panjo. Antaŭ ol esti patro de sufiĉe nombra familio, mi estis plurjara aktivulo en Esperantio.
Ĝova, 39 j.
Llovana Martínez Mateos
Meksiko
Mi studis fakon nomata “speciala edukado por handikapuloj”. Ekde 15 jaroj mi laboras en infanĝardeno kaj bazlernejo, mia tasko ĉefe estas helpi handikapajn infanojn integriĝi al “normalaj lernejoj”, tio ne estas facila agado ĉar por sukcesi mi devas labori kun la tuta socio: handikapaj etuloj, ordinaraj infanoj, iliaj gepatroj kaj instruistoj kaj la ĝenerala komunumo. Esperanton mi eklernis en 2010 kune kun miaj gefiloj kaj aliaj familianoj, en la sama jaro oni akceptis min kiel helpanton en IIK en Kubo. Mia tiea partopreno estis tre interesa kaj amuza ĉar mi rimarkis ke ĝenerale la infanoj ne havas grandajn problemojn kun aliaj kulturoj aŭ kutimoj kaj ne tiom gravas se ili faras erarojn parolante fremdan lingvon, ilia celo estas komuniki kaj kiel ajn, ili sukcesas. Mi volonte pretas kunlabori en la IIK, dume bv. nomi min Ĝova.
Fabris, 37 j.
Fabrice Lemaire
Francujo
Profesie mi instruas biologion kaj geologion en mezlernejo. Mi malkovris Esperanton antaŭ proksimume 3 jaroj, kaj de tiam spertis multe da indaj eventoj: kursoj, ekzamenoj, diversaj renkontiĝoj en Francio kaj poste eksterlande, kaj ĉiam tre ŝatis la amikecan etoson. Mi tuj komprenis, ke mi ŝuldas ĉion ĉi al la aktiveco de la Esperantistoj. Do, okaze de la hejma UK, estas mia vico kaj mi ĝojas povi kontribui.
Valer, 36 j.
Valère Doumont
Belgujo
Mi estas 36 jara edukisto. Antaŭ 2 jaroj mi lanĉis la projekton "Verdaj Skoltoj" por skoltigi junajn esperantistojn. Dum la lastaj jaroj mi organizis kun ili pli ol 20 semajnfinojn kaj 2 tendumadojn. Vizitu nian retejon.

Mi zorgos pri la programo kaj pri la adoleskuloj.
An, 34 j.
Anne Masala
Francujo
Mi estas patrino de kvin infanoj inter 2 kaj 9-jaraj. Mi faris kelkajn studojn: unu jaro da klasika literaturo, unu jaro de flegista lernejo, sed preferis rapide patriniĝi. Mi estas aprobita vartistino. Krom la edukado mi ŝatas legadon kaj kantadon. Mi praktikas klasikan dancarton de infanaĝo. Esperanton mi parolas de 10 jaroj. Krom Elisabeth kaj Francjo, kiuj partoprenos oficiale IIK-on, ni estos kun niaj tri aliaj infanoj.
Morajma, 33 j.
Morayma Martínez Mateos
Meksiko
Mi eklernis Esperanton en 2006 kaj ekde tiam, la lingvo donas al mi multe da belaj lernadoj kaj spertoj. En 2008 mi iĝis estrarano de Meksika Esperanto-Federacio kaj por disvastigi la lingvon mi helpis en la organizado de pluraj naciaj kunvenoj, informis pri E-o en universitataj foiroj kaj instruis ĝin al infanoj kaj plenkreskuloj. Nuntempe, mi instruas la hispanan kiel fremdan lingvon ĉefe al infanoj kaj maljunuloj. Mi opinias ke la lernado de lingvoj estas helpema ilo por konstrui bonajn kaj pli vastajn konojn kaj vidpunktojn sendepende de la aĝo je kiu oni lernas ilin. Mi estas tre kontenta kunlabori ĉi-jare kun la teamo de IIK kaj ĝui denove la belan etoson, kiun oni sentas partoprenante en internaciaj renkontiĝoj.
Ana, 28 j.
Anna Wieczorek
Polujo
Mi estas instruistino de la angla kai pola lingvoj en lernejo. Mi ankoraŭ estas lernanto de la lingvo, sed strebos paroli nur en Esperanto. Mi estas agrabla kaj diligenta virino kaj havas tre bonajn kapablojn por manlaboroj kaj interesajn ideojn por okupi infanojn. Mi akompanas la polajn infanojn el la regiono Nowy Sącz.
Usono Amanda Higley.
Ukrainujo Mila Kovtoniuk, Natalya Shapiro
Turkujo Yussuf Narinogzu
Svisujo Luc Allemand
Francujo Alice Potier, Eric Raynaud, Guillaume Grente, Camille Dubus, Raphael Dubus, Bruno Deman, Alice Bertin

LKK intencis plene renovigi la IIK-skipon, sed bonŝance tamen ĉeestos pasintaj IIK-teamanoj spertaj pri la kutima etoso.