<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html lang="eo"> <head> <meta http-equiv="expires" content="0"> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"> <meta name="author" content="Bert Schumann"> <META ROBOT="NOINDEX"> <!-- ser iloj ne registru tiun i paon --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stilo.css" /> <title>Hejmpao de IIK 2016</title> </head> <body> <table class="butono"><tr> <td><a href="./index.htm"> INFORMOJ </a></td> <td><a href="./alighilo.htm"> ALIILO </a></td> <td><a href="./fotoj.htm"> KONGRESEJO </a></td> <td><a href="./programo.htm"> PROGRAMO <br> & FOTOJ </a></td> <td><a href="./teamo.htm"> SKIPO </a></td> <td class="selektita"> ALIINTOJ </td> <td><a href="mailto:infana&#46;kongreseto&#64;gmail&#46;com?subject=kontakto IIK&bcc=bertox@free.fr"> KONTAKTO </a></td> <td><a href="./ligoj.htm"> LIGOJ </a></td> </tr></table> <p class="titolo"> <span style="color:green"> 45a&nbsp;Internacia&nbsp;Infana-junula&nbsp;Kongreseto </span> &nbsp; <span style="color:blue"> temo&nbsp;Bestoj </span> &nbsp; <br> <span style="color:orange"> 23a&nbsp;de&nbsp;julio&nbsp;is&nbsp;30a&nbsp;de&nbsp;julio&nbsp;2016 </span> &nbsp; <span style="color:red"> e urbo&nbsp;Nitro,&nbsp;Slovakujo </span> &nbsp; </p> <table class="senranda"> <tr><td width=17%> </td> <td> </td><td style="color:green"> <a name="knaboj"><b> knab[i ]oj lam ao </b></a> (iri al <a href="#knabinoj">knabinoj</a>) am <a href="teamo.htm">plenkreskuloj</a>) </td></tr> <tr><td><b> Filipo</b>, 16 j. <br> Filip `eatovi <br> Kroatujo </td><td><img src="FilipS.jpg" width=60></td> <td> Mi loas en Zapresic, urbeto apud Zagreb. Mi estas gimnaziano, ]atas sportojn, naadon, lingvojn. </td></tr> <tr><td><b> Suno </b> 15 j. <br> Zeyao Huang <br> inujo </td><td><img src="SunoH.jpg" width=60></td> <td> Mia nomo estas Suno. Mi komencis lerni Esperanton en Esperanto-Insulo en januaro 2012, partoprenis al UK en Francio en 2015, sukcesis la KER-ekzamenon B1 en Lillo. Mi kaj miaj patro kaj pli aa fratino parolas Esperanton. Mi ]atas ludi korbpilkon. Mi esperas ludi korbpilon kun vi en venonta IIK en 2016. </td></tr> <tr><td><b> 4ordi </b> 13 j. <br> Jordi Calaf Franquesa <br> Katalunujo </td><td><img src="JordiCF.jpg" width=60></td> <td> Mia nomo estas Jordi. Mi naskiis kaj mi loas en Barcelono, Katalunio. Mi ]atas pentri kaj mi ]atas lingvojn. Mi lernas en gimnazio. </td></tr> <tr><td><b> Titu</b>, 12 j. <br> Titouan Car <br> Francujo </td><td><img src="TitouanC.png" width=60></td> <td> Mi nomias Titouan, mia esperanta nomo estas Titu. Mi eklernis esperanton pasintan someron, en Bretonio (Pluezek). Mi ]atas legi kaj ludi korbopilkon, is baldam! </td></tr> <tr><td><b> 4ino</b>, 12 j. <br> 4inho Kim <br> Koreujo </td><td><img src="JinhoK.jpg" width=60></td> <td> Mi lernis bazan Esperanton kaj la anglan. La i foja vojao estos mia dua Esperanta vojao. Mi estas tre aktiva je sportado kaj ]atas ian sportumadon. </td></tr> <tr><td><b> Adrian</b>, 12 j. <br> Adrien Combes <br> Francujo </td><td><img src="AdrienC.jpg" width=60></td> <td> Mi eestis la IIKon en Lille kaj provas paroli Esperanton kun mia avo. </td></tr> <tr><td><b> Vali</b>, 12 j. <br> Valentin Ciuc <br> Rumanujo </td><td><img src="ValentinC.jpg" width=60></td> <td> Mi lernas Esperanton en lernejo de Bixad. Mi ]atas ludojn, sporton kaj muzikon, mi kapablas ludi per trumpeto. </td></tr> <tr><td><b> Luko</b>, 7 j. <br> Aukasz Wnuk <br> Polujo </td><td><img src="LukaszW.jpg" width=60></td> <td> Luko estas vigla lernanto de unua klaso, li nur komencas lerni Esperanton.. </td></tr> <tr><td><b> Tomaso</b>, 4 j. <br> Tomasz Wnuk <br> Polujo </td><td><img src="TomaszW.jpg" width=60></td> <td> Mi partoprenos kun miaj gepatroj kaj mia frato Luko. </td></tr> <tr><td width="17%"> </td><td> </td><td style="color: green;"><br><br> <a name="knabinoj"><b> knabinoj lam ao </b></a> (iri al <a href="#knaboj">knab[i ]oj</a> am <a href="teamo.htm">plenkreskuloj</a>) </td></tr> <tr><td><b> 4anet</b>,15 j. <br> Janette Stegmaier <br> Germanujo </td><td><img src="JanetteS.jpg" width=60></td> <td> Mi estas skolto, lernas Esperanton de kelkaj jaroj kaj jam estis en IIK en 2015. </td></tr> <tr><td><b> Rita</b>, 15 j. <br> Rita Kluge <br> Norvegujo </td><td><img src="RitaK.jpg" width=60></td> <td> Mi ne sciis pri IIK kaj aliis surloke en la UK-ejo. </td></tr> <tr><td><b> Ana</b>,15 j. <br> Anna Merse <br> Germanujo </td><td><img src="AnnaM.jpg" width=60></td> <td> Mi estas skolto, ]atas naturon, havas hundon kaj uas promeni kun i. Mi lernas Esperanton en la gimnazio en Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo. Mia Esperanto-instruistino estas Zsfia Krdy. </td></tr> <tr><td><b> Jogajle</b>, 14 j. <br> Jogail ojkt <br> Litovujo </td><td><img src="JogaileC.jpg" width=60></td> <td> Mi estas Jogail, 14-jara litova-korea knabino el Vilnius, Litovio, Mi ]atas kanti, pentri, sporti kaj dormi :-) Mi interesias pri biologio kaj zoologio. Mi unuafoje partoprenos en IIK kaj esperas, ke mi havos bonan tempon kun vi! <i>Mi eestos nur is merkredo.</i> </td></tr> <tr><td><b> Lamra </b>, 14 j. <br> Laura `eatovi <br> Kroatujo </td><td><img src="LauraS.jpg" width=60></td> <td> Mi loas en Zapresic, urbeto apud Zagreb en Kroatio. Mi ]atas matematikon, naadon kaj legadon de libroj. </td></tr> <tr><td><b> Natali</b>,14 j. <br> Nathalie Wei <br> Germanujo </td><td><img src="NathalieW.jpg" width=60></td> <td> Mi ]atas legi romanojn, e  grandajn, dikajn librojn mi rapide legadas. Mi interesias pri lingvoj, ]atas lerni ilin kaj amikii kun geamikoj el aliaj landoj. </td></tr> <tr><td><b> Flori</b>, 14 j. <br> Flori Ilie <br> Rumanujo </td><td><img src="FloriI.jpg" width=60></td> <td> Mi parolas flue la rumanan kaj la hungaran, iom konas la italan. Mi kapablas ludi per fluto. Mi estas amikema kaj babilema, mi ]atas ludi, desegni, kanti, danci. Mi lernas Esperanton en lernejo de Bixad. </td></tr> <tr><td><b> Pati</b>, 12 j. <br> Weronika Podwika <br> Polujo </td><td><img src="WeronikaP.jpg" width=60></td> <td> Mi ]atas danci kaj kanti. Mi loas apud la urbo <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Nowy_S%C4%85cz">Nowy Scz</a>, proksime de la slovaka landlimo. Esperanton instruas al mi Jolanta Kieres. </td></tr> <tr><td><b> Kamila</b>, 12 j. <br> Kamilla Darvas <br> Rumanujo </td><td><img src="KamillaD.jpg" width=60></td> <td> Mi ]i ]atas desegni kaj ludi. Mi lernas Esperanton en lernejo de Bixad. </td></tr> <tr><td><b> Krista</b>, 12 j. <br> Kriszta Szakcs <br> Rumanujo </td><td><img src="KrisztaS.jpg" width=60></td> <td> ]atas muzikon, kanti kaj danci, mi emas partopreni en iuj agoj. Mi lernas Esperanton en lernejo en Bixad. </td></tr> <tr><td><b> Beti</b>, 12 j. <br> Beata Gra <br> Polujo </td><td><img src="BeataG.jpg" width=60></td> <td> Mi tre ]atas bestojn precipe evalojn, katojn kaj hundojn. Mi ]atas legi librojn kaj ludi je diversaj ludoj. Ankam mi ]atas danci kaj kanti. </td></tr> <tr><td><b> Matensuno</b>, 8 j. <br> Xu Chang Xi <br> inujo </td><td><img src="XuChX.jpg" width=60></td> <td> Mi nomias Xu Chang Xi, mia Esperanta nomo estas Matensuno kaj mi estas okjaraa, mi ]atas kanti, danci kaj legi librojn. </td></tr> <tr><td><b> Sigrid</b>, 7 j. <br> Sigrid Sjstrand <br> Finnlando </td><td><img src="SigridS.jpg" width=60></td> <td> Mi lernas en la unua klaso. Miaj patrino Anna kaj avino Carola (forpasinta 2015) ekparolis Esperanton al mi kiam mi estis bebo. Krome mi parolas la svedan. La familio loas en la Alandaj insuloj, teritoria amtonomio en la Balta maro, Finnlando. Ni partoprenis iusomere internacian Esperantoeventon, trifoje en la porfamilia REF. Mi bone komprenas Esperanton kaj paroletas. En la kongreseto mi antamvidas reaktivigon de la libera babilado. </td></tr> <tr><td> </td> <td> </td><td> </td></tr> <tr><td style="color:green"> <b> PARTOPRENIS </b> en </td> <td style="color:green"> 2016 </td><td style="color:green"> 22 infanoj (13 <a href="../iik2016/alighintoj.htm#knabinoj">knabinoj</a> kaj 9 <a href="../iik2016/alighintoj.htm#knaboj">knab[i ]oj</a>, 4- is 16-jaraj), 5 <a href="../iik2016/teamo.htm">gvidantoj</a> kaj 7 helpantoj <br> el 15 landoj (be, cat, cn, cs, de, fr, hr, hu, kr, lt, no, pl, ro, sf, sk) kaj 2 kontinentoj. </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> <br><br><br><br><br> <br><br> <br><br><br><br><br> <img src="xSimioMova.gif" width=100> </td></tr> </table> </body> </html>