<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html lang="eo"> <head> <meta http-equiv="expires" content="0"> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"> <meta name="author" content="Bert Schumann"> <META ROBOT="NOINDEX"> <!-- ser iloj ne registru tiun i paon --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stilo.css" /> <title>Hejmpao de IIK 2016</title> </head> <body> <table class="butono"><tr> <td><a href="./index.htm"> INFORMOJ </a></td> <td><a href="./alighilo.htm"> ALIILO </a></td> <td><a href="./fotoj.htm"> KONGRESEJO </a></td> <td><a href="./programo.htm"> PROGRAMO <br> & FOTOJ </a></td> <td class="selektita"> SKIPO </td> <td><a href="./alighintoj.htm"> ALIINTOJ </a></td> <td><a href="mailto:infana&#46;kongreseto&#64;gmail&#46;com?subject=kontakto IIK&bcc=bertox@free.fr"> KONTAKTO </a></td> <td><a href="./ligoj.htm"> LIGOJ </a></td> </tr></table> <p class="titolo"> <span style="color:green"> 45a&nbsp;Internacia&nbsp;Infana-junula&nbsp;Kongreseto </span> &nbsp; <span style="color:blue"> temo&nbsp;Bestoj </span> &nbsp; <br> <span style="color:orange"> 23a&nbsp;de&nbsp;julio&nbsp;is&nbsp;30a&nbsp;de&nbsp;julio&nbsp;2016 </span> &nbsp; <span style="color:red"> e urbo&nbsp;Nitro,&nbsp;Slovakujo </span> &nbsp; </p> <table class="senranda"> <tr><td width=18%> </td> <td> </td><td style="color:green"> <b> gvidantoj </b> (iri al <a href="alighintoj.htm#knabinoj">knabinoj</a>) am <a href="alighintoj.htm#knaboj">knaboj</a>) </td></tr> <tr><td><b> Veronika</b> <br> Veronika Acsdi <br> Hungarujo </td><td><img src="VeronikaA.jpg" width=60></td> <td> Mi estas patrino de denaske E-parolanta, 7-jara knabino, kun kiu ni jam ofte vizitis diversajn familiajn E-renkontiojn en Emropo. Plejofte mi <i>laboris</i> dum tiuj i eventoj, plejofte faris komunan kantadon kaj ludadon por la plej etaj infanoj. En 2015 mi eforganizis REF, Renkontion de E-Familioj, kiu iis tre sukcesa, pro tio Petro Bal~, mia olda amiko petis min kunordigi IIK-n en Nitro. <br>Kun bonega, sperta teamo ni amuzigos viajn infanojn dum la tuta UK, do ne hezitu aligi ilin! :) <br> "Veronika" &lt;veronika<b>&#46;</b>esperanto<b>&#64;</b>gmail<b>&#46;</b>com&gt; </td></tr> <tr><td><b> Niki</b> <br> Nicky Janssen <br> Belgujo </td><td><img src="NickyJ.jpg" width=60></td> <td> Mi estas belga avinjo kiu ]ategas rakonti kaj amuzigi. Lam mia patrino mi komencis rakonti 2-jara. Do nun mi faras tion jam 50 jarojn. Mi skribis fabelojn, rakontojn, e  muzikajn teatrumadojn, mi produktis kaj regisoris, dekoris, vestis kaj ]minkis por mia tiama infankoruso. En 2002, mi komencis lerni Esperanton. Nun mi estas iam parto de la infanprogramo, efe manlaboroj kaj pi5am-rakontojn, dum <a href="http://psi.esperanto.de">PSI</a> kaj <a href="http://www.esperantoland.org/nr/#nr">NoRo</a> kaj <a href="http://gresillon.org/s4">infana semajno</a> en Greziljono. Mi ]ategas "<a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Knuffelen">knufli</a>" kun iuj. </td></tr> <tr><td><b> Ana Sonanta</b> <br> @ Shin Eunsook <br> Koreujo </td><td><a href="AnaS_orig.jpg" target="_blank"><img src="AnaS.jpg" width=60></a></td> <td> Mi respondecos pri la IIK 2017 en Koreujo. Mia profesio estas instruisto pri Esperanto en alternativa mezlernejo. Feli an kunlaboron! <br><br><i>Klaku sur mian foton :-)</i></td></tr> <tr><td><b> Ani</b> <br> Annie Grente <br> Francujo </td><td><img src="AnnieG.jpg" width=60></td> <td> Mi instruis en baza lernejo en Francio dum multaj jaroj, poste en mezlernejo mi instruis la anglan kaj francan kiel fremdlingvo. Mi emeritiis en 2013. Mi partoprenis en la Instruista Trejnado en Poznan kaj ricevis mian diplomon de E-instruisto en septembro 2014. Mi komencis instrui Esperanton al infanoj en amgusto 2014: mi instruis en vilao en Maroko kaj provas instrui en orfejo en Kreto ( ar mi havas domon tie en Neapoli kaj ankam provas starigi <i>Esperantan Domon</i>). Mi ankam iomete instruis en lernejoj en Pollando. En 2015 mi vojais al Tunizio kaj instruis E-on al junuloj, poste dum du monatoj en ina baza lernejo de Taiyuan. En Februaro 2016 mi flugos al Tanzanio kaj instruos dum tri semajnoj. </td></tr> <tr><td><b> Berto</b> <br> Bert Schumann <br> Francujo </td><td><img src="BertS.jpg" width=60></td> <td> Mi estas patro de Gretel kaj Johann, kiuj regule venis al IIK kaj REF. En laborejo mi programas per <i>Lotus Notes</i> sur komputilo. Mi aktivas por la Esperanto-kastelo <a href="http://gresillon.org/">Greziljono</a>, en la politika movado <i>Emropo-Demokratio-Esperanto</i> <a href="http://www.e-d-e.org/">EDE</a> kaj konas la bildlingvon <a href="http://www.blissymbolics.org/">Bliss</a>. Al IIK mi venos lam bezono. </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td><b> Ela</b> <br> Ela Wnuk <br> Polujo </td><td><img src="ElaW.jpg" width=60></td> <td> Mi estas la patrino de Luko kaj Tomaso. </td></tr> <tr><td><b> Ma ek</b> <br> Maciej Wnuk <br> Polujo </td><td><img src="MaciejW.jpg" width=60></td> <td> Mi eestas kun miaj edzino kaj filetoj. </td></tr> <tr><td><b> Ana</b> <br> Anna Ritamki-Sjstrand <br> Finnlando </td><td><img src="AnnaR.jpg" width=60></td> <td> Mi venas kun mia filino Sigrid. Mi povos legi pi5amorakonton iun vesperon, havas fakajn sciojn pri juro kaj sociaj sciencoj, EU, lingvaj rajtoj, amtonomio de Alando ... kaze ke estas intereso inter pli grandaj infanoj. Mi strebos multe partopreni en UK. </td></tr> <tr><td><b> Edit</b> <br> Edit Slezkn Tar <br> Hungarujo </td><td><img src="EditS.jpg" width=60></td> <td> Miaj gefiloj partoprenis multajn IIK-ojn kaj REF-ojn, kun mia edzo Tams ni organizis du <a href="https://familioj.wikispaces.com">REF-ojn</a>. Mi povus instrui kelkajn ludojn de niaj iamaj REF-oj. Mi venos al IIK nur okaze por instrui kantojn, eventuale Tams povus foje akompani per gitaro. Krome mi povus kunporti kelkajn societajn tabloludilojn. </td></tr> <tr><td><b> Maja</b> <br> Mria Chlpnov <br> Slovakujo </td><td><img src="MariaC.jpg" width=60></td> <td> Mi loas urbeto Tlma e, je 45 km de Nitro, mi partoprenis 2-foje SES-on kaj akceptis esti slovaka kontaktpersono por prepari kaj arani ion bezonatan antam IIK. </td></tr> <tr><td><b> Libu]e</b> <br> Libuae Hblov <br> e%ujo </td><td><img src="LHyblova.png" width=60></td> <td> En la e%a movado, mi estis kasisto vicprezidanto de e%a Esperanto-Asocio. Dum IIK, mi eestos la tuttagan ekskurson al Topo> ianky por gvidi kaj traduki. </td></tr> <tr><td><b> Frank</b> <br> Franck Pape <br> Norvegujo </td><td><img src="FranckP" width=60></td> <td> Mi venis duan fojon al IIK por esplori la vojon al la monto Zobor kaj poste gvidi la tutan grupon. </td></tr> <tr><td><b> </td><td> <br> </td> <td> </td></tr> <tr><td><b> </td><td> <img src="xLeonetoMova.gif" width=60></td> <td> </td></tr> </table> </body> </html>