INFORMOJ ALIĜILO KONGRESEJO PROGRAMO SKIPO ALIĜINTOJ KONTAKTO LIGOJ

48a Internacia Infana-adoleskanta Kongreseto  
20a ĝis 27a de julio 2019   en urbo Lahtio, Finnlando/Suomujo  
temo «mil kaj unu lagoj»  

Antaŭ IIK, iom-post-iom, la organiza skipo preparas la programon. Dum IIK, la loka skipo kunsidas ĉiuvespere por organizi la programon de la sekva tago kaj adapti ĝin laŭ la cirkonstancoj. La provizoran bazan tagan horaron kaj ripetajn programerojn vidu malsupre. Jen la provizora programo de 2018: • KULTURA-EDUKA PROGRAMO
  • E°-lecionoj por ĉiuj, lingvaj ludoj
  • Kantado de infanaj kantoj
  • Teatraĵetoj, ekz. Egberto Noŝo
 • AMUZA-LUDA PROGRAMO
  • Skoltumado kaj skoltaj ludoj en la apuda arbareto
  • Manlaboroj diversaj, fari brakringojn, florojn aŭ pomponojn, kudri
  • Ĉiutage banado kaj naĝado en la apuda lago
  • Piedpilko kaj aliaj pilkoludoj
  • Akvobatatalo se varmas
 • EKSKURSA-MOVA PROGRAMO
  • Lunde: Vizito de aventura parko por grimpi en arboj.
  • Marde: Boatado
  • Merkrede: Tuttaga vizito de la amuzparko Linnanmäki en Helsinko kaj busa vizito de urbocentro
  • Ĵaŭde: Vizito de la skicentro
 • VESPERA-SPEKTAKLA PROGRAMO
  • Interkona vespero, interkonaj ludoj kun nom-memorado
  • Prelegetoj de infanoj pri sia lando
  • Koncerto de e-istaj artistoj
  • Ludovespero kun tabloludoj
  • Vendrede: Internacia Vespero
 • PROGRAMO KUN UK
  • Komuna merkreda ekskurso de IIK kun gepatroj kaj aliaj UK-anoj
  • UK-anoj vizitas IIK-on por proponi programeron
  • Prezentiĝo de ĉiuj IIK-anoj sur la podio dum la Solena Fermo


Ĉiutaga tagordo
08h00 vekiĝo, prepariĝo
08h30 matenmanĝo
09h30 antaŭtagmeza programo: lingvaj ludoj, Esperanto-kurso, kantado, skeĉoj
13h00 tagmanĝo
13h30 posttagmeza programo: ekskursoj, promeno, olimpiaj ludoj
19h30 vespermanĝo
20h00 vespera programo: internacia vespero, kvizo, tabuloludoj, spektakloj
22h00 laviĝo, enlitiĝo (la gvidantoj kunsidos)