reiru al startpaĝo > fotoj de IIK 2006 > "La Ondo de Esperanto", n-ro 142-143, septembo 2006

      34 geknaboj + 8 gepatroj

Ĉu vi jam spertis tian sociologian fenomenon, ke 4 virinoj kaj 4 viriĉoj vivas kun 20 knabinoj kaj 14 knabiĉoj? Ĉiuj kune loĝas en iu junulgastejo. Tio daŭras nur 7 tagojn kaj 7 noktojn, poste ĉiuj reiras al siaj originaj hejmlandoj: Brazilo, Eŭropo, Israelo, Japanio. Kutime, tiuj 8 geviroj nomatas "gvidantoj" kaj estas gepatroj de iuj el la 34 infanoj. Almenaŭ unu el tiuj gvidantoj konas la landon, ĝian lingvon kaj aparte bone la urbon de la junulgastejo.

Kion faras tiu granda familio dum tiuj 7 tagoj? Ili vizitas palacon antikvan, turon oblikvan, biskvit-bakejon, zoon reedukanta bestojn. Ili saltas el 5-metra alto en naĝejan basenon, ili vadas tra kaj baniĝas en montara rivereto. Ili lernas manĝi per bastonoj, kalkuli per sorobano, vesti kimonon, origame faldi paperon, tiel kiel japanoj. Ili lernas novajn kantojn kaj tiujn prezentas al skabeno urbodoma. Unu el la knabinoj eĉ koncertas kun siaj gepatroj publike antaŭ ĉiuj.

Kion faras tiu granda familio dum tiuj 7 noktoj? Nu, multaj dormas kaj revas. Iuj junaj knaboj batalas per kusenoj ĝis laciĝo. Pli aĝaj kuŝas sur teraso, babilas longe kaj serĉas verdajn stelojn en LaktoVojo.

Se vi ankoraŭ ne scias, pri kio mi skribas: Temas pri IIK (Internacia Infana Kongreseto) okazinta samtempe kun UK en Prato apud Florenco. Nun relegu de komence! Poste rigardu fotetojn pri ĝi je retadreso: bertosch.free.fr/iik2006fotoj

NB: Tiuj 34 infanoj neniam plu mensogos, ĉar ili aŭdis pri la historio de Pinokjo kaj eĉ vizitis tiun parkon Pinokjo, kiel terure!

     
Vizitu la retejon de "La Ondo de Esperanto"


iru al antaŭasekva paĝo