INFORMOJ ALIĜILO KONGRESEJO PROGRAMO
& FOTOJ
SKIPO ALIĜINTOJ KONTAKTO LIGOJ

45a Internacia Infana-junula Kongreseto   temo «Bestoj»  
23a de julio ĝis 30a de julio 2016   ĉe urbo Nitro, Slovakujo  

Por aligi/aliĝi al IIK, bonvolu plenigi laŭeble ĉiujn kampojn, minimume tiujn markitajn per *asterisko*.
NB: Kelkajn tagojn antaŭ IIK, la administranto ne plu estas hejme kaj ne vidos vian aliĝon. En la IIK-ejo espereble restas liberaj lokoj.
Surloka aliĝo: La 23an de julio posttagmeze, serĉu iun el la IIK-skipo en la UK-ejo. Poste vi devus alporti la infanon rekte al la IIK-ejo apud Nitro.

      INFORMOJ pri la INFANO / JUNULO
 
Familia nomo*
Persona nomo*
Voknomo (laŭ E-fonetiko)
Sekso* ina ♀     iĉa ♂ (malina)
Naskiĝdato* (ekzemple 1999-12-31)
Retadreso infana
Poŝtelefono infana, se kunportata
Lingvoscio/nivelo en Esperanto* komencanta     progresanta     flua
Lingvoj flue parolataj* (krom Eo)
Ŝatas bone lerni E-on (lingvoludoj, kurso) jes       ne       eble
Ŝatus loĝi en ĉambro kun (nomo)
Ŝatus loĝi en ĉambro kun alilingvanoj por paroli Esperanton   samlingvano ĉar ne parolas flue   ambaŭ aŭ egalas
Bezonas enlitiĝi je kioma horo
Kapablas memstare bani kaj naĝi*
Io atentenda pri la dieto, sano, medikamentoj
Prezentos en internacia vespero
(ekz. kanto, danco, kunportos muzikilon) ♬
Povas kontribui al la programo (ekz. ludo
aŭ prezenti sian urbon kun fotoj sur KD)
Kelklinia biografieto pri la infano,
interalie pri uzo de Esperanto
kaj aliaj lingvoj
Bv. sendi foton de la infano (papere aŭ) rete al infana.kongreseto@gmail.com.
Tiuj biografieto kaj foto estas por publika IIK-paĝo     nur por interna uzo de IIK

      INFORMOJ pri la GEPATROJ kaj la AKOMPANO al la UKejo
 
Loĝlando*
Loĝadreso kompleta* (nacilingve, latin-litere)
Fiksa telefono hejma (kun landoprefikso)
Poŝtelefono de gepatro/akompananto (uzata dum IIK kaze de gravaĵo)
Retadreso de gepatro/akompananto
Kiu akompanos la infanon al la UKejo* (nomo)
Kiam tiu akompananto alvenos en UKejo (tago, horo)
Ĉu tiu akompananto deziras partopreni
la merkredan ekskurson ekde la IIK-ejo?
(kiom da homoj?)

      PAGO de la KOTIZOJ por la 45a IIK
 
Nomo, UEA-kodo, adreso de tiu kiu pagas (se alia ol supre)
Sumo pagita/pagota al UEA-konto "iiko-r"* eŭroj
Dato de tiu pago* (valida kiel aliĝdato)
Bonvolu ĝiri al la UEA-konto "iiko-r". Kiel pagocelo skribu "IIK-R" kaj nomon de la infano(j). Pri pagmanieroj vidu tiun paĝon.

      KONDIĈOJ por ALIĜO al IIK
 
Estante gepatro
aŭ leĝa responsulo
de la infano/junulo,
 
 
 
 
 
 • mi konfirmas ke la infano kapablas mem lavi sin, vesti sin, manĝi kaj ordigi; alikaze prizorganto akompanas lin/ŝin;
 • mi konfirmas ke la infano kunportos en sia valizo sanasekuran karton/atestilon kaj dokumentojn kiuj mencias
  sangogrupon, ĉiujn vakcinojn kun datoj, pasintajn malsanojn kaj operaciojn, alergiojn kontraŭ medikamentoj k.a.; 
 • mi permesas, ke kaze de akcidento aŭ malsano, iu IIK-plenkreskulo akompanas la infanon al kuracisto,
  kiu faras la medicinajn kaj kirurgiajn necesaĵojn;
 • mi konfirmas ke la infano ne kunportas elektronikajn aparatojn aŭ aliajn valoraĵojn, kies sekurecon ni ne povos certigi;
 • mi konscias kaj konsciigos al la infano, ke la komune uzata lingvo de la IIK estas Esperanto, kiun la infano uzu,
  eĉ kun samlingvanoj. Se necese, mi helpas la infanon bone praktiki E-on dum la tuta tempo ĝis la IIK.
Mi akceptas tiujn kondiĉojn* jes     ne (klarigu ĉi-sube)
Aldonaj komentoj,
rimarkoj, petoj ...
Vi devas aligi la infanon ankaŭ al UK (senpage). Iru al tiu retejo kaj plenigu la formularon. Sub "Senpagaj" marku la butonon "Infano". Sub "Mi pagas la kotizon per ..." marku ajnan butonon.
Klaku sube la butonon "REKONTROLU...". En la sekva konfirma paĝo, sub "Notoj, komentoj" skribu "aligho al IIK". Klaku sube la butonon "SENDU".
Se vi deziras informon pri revuo Juna amiko por lernantoj, Renkonto de E-Familioj REF, diskutgrupo denask pri familia uzo de Eo, tiam pri kiu?  
Via retadreso por konfirmi tiun aliĝon

     
 


  ĝis baldaŭ!